Vyjádření o existenci sítí

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavebním řádů (dále jen „stavební zákon“), údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů […]

Příloha k ceníku

Příloha 1Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost pevného připojení. Garantovaná doba aktivace službyOperátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu (změnu) na kontaktním místě do 24 hodin od podpisu Účastnické smlouvy, v ostatních případech prodeje (např. mimo prostory obvyklé k podnikání apod.) do […]

Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně soukromí (účinné od 1. 1. 2019) Vážený zákazníku, společnost JR-NET s.r.o. („dále jen JR-NET“) klade důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Veškeré zpracování osobních údajů provádí společnost JR-ENT pouze v souladu s platnými a […]

Vysílaný výkon 1W

Venkovní modem 5M, nebo 5n komunikuje v předavečem v dané oblasti, který vysílá Internet. Oproti sítím 2,5G, 3G, 4G a nastupující 5G jsou vyzářené výkony antén limitovány na 1W. Technologie 2,5G, 3G, 4G, 5G vysílají výkon 1000-4500W, případně více na 1 anténu. […]