Zeleneč

Internet

Připojení k síti v obci Zeleneč. Celý název: Zeleneč v Čechách

Obec se nachází na okraji Prahy

Připojení V Zelenči k internetu, telefon, a televizi zajiťujeme od roku 2007
Připojení k naší síti v Zelenči je možné:

Kabelové připojení k Internetu:
Optika Není
Kabelové Ano, až 100 Mbit, Dostupnost: vybrané objekty, Zřízení: Ihned

Bezdrátové připojení k Internetu:
5GMv2 Ano, až 100 Mbit, Dostupnost: 30%, Zřízení: Ihned
5GM Ano, až 100 Mbit, Dostupnost: 70%, Zřízení: Ihned
5Gn2 Ano, až 70 Mbit, Dostupnost: 79%, Zřízení: Ihned

Připojení: VasLepsi.Net – Free – V realizaci

Developerský projekt:
Výstavba směrem na Horní Počernice – Připojení 5GM2
Výstavba směrem k dálnici  ulice Ježkova- Připojení 5GM2

Pro objednání jednotlivých služeb a dalších možnostech nás, prosím, kontaktujte.
Kontaktujte nás
.