Free WiFi

Free WiFi

Free WiFIVyužijte možnosti připojení k síti VášLepší.Net ve vybraných loikalitách. Venkovní pokrytí je dostupné na zastávkách, v parcích a ulicích. Připojením šetříte Vaše data, která máte nakoupena u operátora. VášLepší.Net nabízí zdarma a pro všechny připojení k síti. Pro naše zákazníky je vždy WiFi mnohem rychlejší než pro ostatní. Přístup a provoz je zdarma.

Otázky a dopovědi k Free WiFi

Jak poznám že v naší loklitě  je pokrytí a kde?
Postupně doplňujeme do jetnotlivých lokalit informace o pokrytí – například :
VasLepsi.Net – Free – ANO, ulice Tydýtova. Signál: Výborný, Dobrý, Slabý

Jaká je rychlost připojení?
Rychlost připojení při dobrém signálu  až 30 Mbit.

Kolik mohu mít součastně připojených zařízení ?
Maximálně dvě.

Jak dlouho platí přihlášení ?
Po prvním přilášení 3 dny na všechny lokality (není nutné znovu zadávat jméno a heslo).

Jaký je dosah ?
Dosah je omezen na maximálně 1km od vysílače. Reálně bude dosah nižší – je potřeba vyzkoušet.

Pro další dotazy a možnosti nás, prosím, kontaktujte.
Kontaktujte nás