Výpadky a odstávky

Aktualizace : Výpadek -(část Radonic) 24.8.2018 od cca 11:00 do 13:00
Vážený zákazníku.
omlouváme se Vám za protažení doby býpadku z důvodu chybného nasměrování antény. Závada již byla opravene ve čtvrtek 23.8. ve večerních hodinách.

Výpadek -(část Radonic) 23.8.2018 od cca 11:00 do 13:00
Vážený zákazníku.
z důvodu výměny mikrovlnného spoje do radonic a navýšení kapacity bude výpadek připojení k Internetu od cca 11:00 do 13:00.

Výpadek -(část Dřevčic, Cvrčovice, Vinoř-část) 9.8.2018 od cca 21:00 do 10:00
Vážený zákazníku.
po vichřici došlo přetočení antény mikrovlnného spoje. Omlouváme se Vám, anténa byla dosměrována správně + došlo ke změně jejího umístění.

Výpadek -(část starého Jenštejna) 14.12.2017 od cca 13:00 do 17:50
Vážený zákazníku.
ve čtvrtek došlo v Jenštejně k přepětí v síti – a vypálení vstupní části zroje. Na vině bylo špatné uzemění nulovacího vodiče sítě ČEZ na jednom sloupu v Jenštejně. Tak se v zásuvkách objevilo napětí větší než 270V. Elektronika zdroje z bezpečnostího důvodu vyřadí zdroj aby nedošlo k poškození vysílače.

Výpadek -(část Jenštejna) 24.8.2017 v době cca 13:20-14:50
dne 24.8.2017 došlo v ranních hodinách k posílení kapacity starého a části nového Jenštejna o 200Mbit a změnil se náš velkoobchodní dodavatel. Změna proběhla během několika vteřin. Nové připojení bylo náhodně u několika vyzkoušeno a fungovalo v pořádku. Omlouváme se Vám za chybu, která se projevila až po určité době výpadkem připojení. Chyba se stala na našem centrálním směrovači, který rozděluje celkovou kapacitu.

Výpadek -(část spojů) 30.6.2017
Vážení zákazníci,
došlo k úderu blesku kousek od našeho telekomunikačního centra a následnému vyhoření pojistek, opraveno za cca 10minut.

Výpadek -(část spojů) – ČEZ. 27.6.2017
Vážení zákazníci,
došlo k úderu blesku kousek od našeho telekomunikačního centra a následnému vyhoření pojistek, opraveno za cca 20minut. Došlo i kvýpadku proudu v boci Dehtáry.

Výpadek -(většina sítě) – ČEZ. 27.6.2017
Vážení zákazníci,
vzhledem k přeušení dodávky elektrické energie kůli bouřce v době cca 01 – 09hod. ráno byla naše síť zálohována naftovým generátorem a někdeté naše přístupové body fungovaly na záložní baterie.

Výpadkek v našem centru /16.6.2017/
Po noční bouřce došlo k výpadku přepěťových ochran a napájení v serverovně ve třech skříních.  Za tento výpadek se omlouváme. Opraveno v cca 8:00 ráno.

Výpadek – připojení Jenštejn (část starého Jentejna) 7.4.2017
Vážení zákazníci,
při instalaci nového spoje do Jenštejna došlo k chybě, která vyřadila připojení části Jenštejna.
Omlouváme se Vám za komplikace. Nová technologie umožňuje vyšší kvalitu a kapacitu připojení pro celou oblast starého Jenštejna.

Chyba v elektroinstalaci a záložním zdroji 4.4.2017
Vážení zákazníci,
v důsleku poškození elektroinstalace a baterie hlavního zdroje v naší reverovně docházelo v časech přepínání denního a nočního proudu kokrétně:
15:00, 17:00
21:15, 22:15
2:10 6:50
ke krátkodobému výpadku připojení k Internetu a dlaších služeb.
Omlouváme se Vám za případné komplikace. Vyhořelá svorkovnice, relé a poškožený článek v záložním zdroji byly vyměněny.

Snížení kvality připojení Podolanka+ Jenštejn 3.1-4.1.
Vážení zákazníci,
z důvodu hustého sněžení a nasnežení tak velké vrstvy na antény v Dehtárech, že došlo koe změnám vyzařování a tak se navzájem zarušily dvě trasy do Jenštejna, Podolanky  Omlouváme se Vám za případné komplikace.

Výpadek IPTV 27.12-2.1
Vážení zákazníci,
z důvodu přetížení trasy u našeho dodavatele byla služba v termínech 27.12-2.1. někdy nedostupná. Omlouváme se Vám za případné komplikace.

Výpadek IPTV
Vážení zákazníci,
ve středu  2.11.2016, dojde v ranních hodinách, mezi 0:00  02:00, k výpadku VOD služeb na multicastové a mpeg2 platformě. Výpadek by neměl přesáhnout délku 1 hod. Důvodem výpadku je upgrade konfigurace hradwaru.

Výpadek proudu Jenštejn + Dehtáry – ČEZ.
Rádi bychom Vás informovali o plánovaném výpadku proudu dne 16.6.2016 od 7:30 do 15 hodin.
VasLepsi.Net