Průvodce vyúčtování

Zde jsme pro Vás připravili podrobný popis k Vašemu vyúčtování

Možnosti uhrazení vyúčtování:

Jednorázovým platebním příkazem (převodem):
-Zadáte částku, Vaše zákaznické číslo do Variabilního symbolu, Vaše jméno do zprávy pro příjemce. Doporučujeme nastavit platbu tak aby k nám dorazila před začátkem předplaceného období (může být víkend, svátek apod.)

Trvalým příkazem (převodem):
-Zadáte částku, Vaše zákaznické číslo do Variabilního symbolu, Vaše jméno do zprávy pro příjemce. Doporučujeme nastavit platbu tak aby k nám dorazila před začátkem předplaceného období (může být víkend, svátek apod.)

Datum vystavení:
Den, kdy jsem vystavili Váš doklad. Od tohoto data počítáme splatnost Vyúčtování služeb.

Datum splatnosti:
K tomuto datu očekáváme částku od Vás z Vyúčtování na našem účtu.

Číslo účtu, Variabilní symbol:
To nejnutnější, co potřebujete k odeslání platby. Číslo účtu banky a Variabilní symbol se nemění. Pozor na variabilní symbol, ať nepošlete peníze někomu jinému. Platba bez vyplňeného Variabilního symbolu může být vrácena – nebudeme vědět komu patří.

Jednotlivé položky:
Platby probíhají podle Vámi zvoleného předplatného a kalendářího odbobí:
pololetně: leden-červen (1-6), červenec-prosinec (7-12)
čtvrtletně: leden-březen (1-3), duben-červen (4-6), červen-září (7-9), říjen-prosinec (10-12)
měsíčně: leden(1), únor(2), březen(3)….prosinec(12)
Například pro měsíc listopad (11/), bude výzva k platbě zaslána v řijnu (10/) s očekávaným zaplacením do 1.11.
Jedná se o platby za přístup k síti Internet a doplňkové služby jako například paušální poplatek za Volání, Televizi a další.

Sleva:
Na faktuře je uvedena základní měsíční cena tarifu při platbě měsíčně. Pokud máte zvoleno předplatné na delší období než je jeden měsíc (čtvrtletně, pololetně…) máte slevu ze základního měsíčního tarifu, pokud to daná služba umožňuje.

Přeplatky, nedoplatky za minulá období:
Rozdíl zaplacené částky a částky na minulém vyučtování služeb.

Přeplatky, které nejsou ve vyúčtování:
Rozdíl zaplacené částky a částky účtované, které nejsou v tomto vyúčtování budou automaticky připsány na Vaše přístí vyúčtování.

Výjezdy, servisy, nastavení:
Objednané a realizované služby, které jste u nás objednali v době od minulého vyúčtování do tohoto vyúčtování.

Zařízení:
Objednané a dodané zařízení, které jste u nás objednali v době od minulého vyúčtování. Záruční doba je uvedena na Vyúčtování. Počítá se doba od instalace, převzetí zboží.

Smluvní pokuty, upomínky:
Pokud jste nezaplatili včas a museli jsme Vás několikrát upomínat. Pak nevyhnete pokutě podle našeho aktuálního ceníku.

Celkem k úhradě:
Jedná se o celkovou částku všech položek včetně DPH podle zákona. Vámi podaná platba s jinou částkou než na faktuře může být vrácena.

Příloha na výzvu k platbě, po připsání částky na náš účet, bude vystaven řádný daňový doklad s datem platby v bance. Pokud budete potřebovat daňový doklad s datem aktuálního měsíce stačí zaplatit výzvu k platbě dříve. (Např. splatnost výzvy 30.6., částka zaplacená dne 25.6., na dokladu bude 28.6.)