Technologie

Modemy, technologie, parametry linek

Informujte se na možnosti ve Vaší lokalitě
KlientIndividuální přípojky
Individuální bezdrátové přípojení
Modemy: 5GM_v2, 5GM, 5Gn2
Cena za zapůjčení modemu 49Kč/měs (59Kč S DPH)*

Skupinové přípojky
Skupinové bezdrátové přípojení (3 a více na 1 anténu)
Modemy: 5GM2, 5GM, 5Gn2
Cena za zřízení: od 495Kč (600Kč s DPH)*
Cena za zapůjčení modemu: zdarma

Kabelové přípojky
Individuální a skupinové kabelové přípojení
Modemy: Nejsou
Cena za zřízení od 499Kč (600Kč s DPH)*

*Cena se může lišit podle místních podmínek

Služba poskytována prostřednictvím bezdrátových technologií a služba je předávána na eth. kabelu – konektor RJ45. Doporučujeme pro snížení rizika přidání doplňkové přepěťové ochrany.

Používáme zařízení především od následujících výrobců:
Alcoma Mikrovlnné spoje 10GHz, 17GHz a 24GHz
Cisco Síťové prvky.
Elbox Mikrovlnné antény, držáky a příslušenství.
RF Elements Mikrovlnné antény a příslušenství.
Jirous Mikrovlnné antény a příslušenství.
Mikrotik Klienské jednotky, síťové prvky, domácí WiFi, mikrovlnné spoje 5GHz.
Netis Domácí WiFi.
TP-Link Domácí WiFi, síťové prvky.
SAF Mikrovlnné spoje 24GHz
SAPR Nerezové držáky, hliníkové prvky
Summit developement Mikrovlnné spoje 10GHz, 17GHzKlient

Informace k připojení
– Počet Tcp součastně jdoucích může být omezen na 200 (toto omezení je nutné z důvodu šíření virů a zabránění pádům sítě ze strany uživatele).
– Sdílené rychlosti se statistickou agregací, které závisí na kapacitě, vedoucí do dané lokality.

Odesílání pošty – SMTP na portu 25
Vzhledem k zavirovaným počítáčům, které rozesílají nevyžádanou poštu – SPAM, jsme zřídili pro všechnu odchozí poštu poštovní server s adresou / odesílací server SMTP / 10.43.96.50 ( server nevyžaduje ověření).

Pro zákazníky s domácí WiFi: Pro profesionální využití Internetu však doporučujeme vždy přímé připojení pomocí kabelu.

Měření rychlosti přes Internet je informativní závisí na mnoha faktorech, které často nemůžeme ovlivnit.

1/ Služby jsou poskytovány
bez přerušení dle  ustanovení s výjimkou doby nezbytné pro údržbu a s výjimkou výpadků způsobených třetími stranami (např.  na straně poskytovatelů televizního vysílání, které Poskytovatel přebírá), pokud VOP nestanoví dále jinak.
2/ Provozovatel si vyhrazuje právo
na přerušení dodávek služeb pro nezbytné pořeby údržby či výměny zařízení, apod.  A to vrozsahu 480 minut v každém kalendářním měsící, tato doba se nezapočítává do doby nedostupnosti poskytovaných služeb.
3/ Služba připojení k Internetu je definována maximální možná rychlostí připojení pro příjem/stahování (download) dat ze sítě Internet  a pro odesílání/nahrávání (upload) dat do sítě Internet,  dále poměrem agregace určujícím minimální rychlost připojení k Internetu, a to tak, že maximální rychlost připojení k Internetu pro příjem dat  a pro odesílání dat do sítě Internet  se vynásobí zlomkem, kde čitatel odpovídá menšímu číslu poměru agregace a jmenovatel většímu číslu poměru agregace, nebo místo agregace garantovanou rychlostí, která určuje minimální rychlost pro příjem data pro odesílání dat do sítě Internet, přičemž poskytovaná Služba je specifikována názvem tarifu nebo individuálními parametry uvedenými ve Smlouvě. Například linka s maximální rychlostí: 10/5/2 Mbit, agregace 1:10 má minimální rychlost 1/0,5/0,2Mbit. Rychlost být v rozsahu krátkodobá 10-1Mbit, dlouhodobá 5-0,5Mbit, upload 2-0,2Mbit. Linka může fungovat například 7/3/1Mbit , 9/3/2Mbit. 5/4/0,9Mbit apod.