Novinky

Pokrytí 5GM – Dřevčice

Prezidentská debata: Radonice 4.1.2018
4. ledna @ 10:00, Technicky zajišťoval VasLepsi.Net

Pokrytí 5GM – Radonice

Pokrytí 5GM – Nový Jenštejn

5GM=100M internet. Jste připraveni i Vy ?

Změna dodavatelů Internetu + navýšení kapacity
Rádi bychom Vás informovali o změnách tras Internetu. Z důvodu nespohledlivosti jsme vyměnili všechny trasy do Internetu za nové linky a dodavatele.

Sváteční otevírací doba 9/2017
27.9. Otevřeno do 13:00 hod.
28.9. Den české státnosti –zavřeno
29.9. –zavřeno

Sváteční otevírací doba 7/2017
5.7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje –zavřeno
6.7. Den upálení mistra Jana Husa –zavřeno
7.7. -otevřeno do 11:00 hod.

Oprava všeobecných podmínek /23.5.2017/
Pro nové smlouvy platí změna okamžitě, pro stávající zákazníky platí od 1.7.2017
-Opraven bod 1.4 na:
Výpovědní doba je uvedena na přední straně smlouvy v kolonce SMLOUVA vede doby závazku a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
-Vypuštěn bod 1.5
-Opraveny překlepy

Sváteční otevírací doba/24.4.2017/
Pondělí 1.5. – zavřeno,
Pondělí 8.5.- zavřeno.
Přeje Vám krásné svátky

Velikonoce–Otevírací doba
Sváteční provoz
Pátek – zavřeno
Sobota – pouze služba  do 13:00
Neděle – zavřeno
Pondělí – zavřeno
Přeje Vám krásné svátky

Přejeme Vám krásné svátky a úspěšný rok 2017
modem 5Gn
Sváteční provoz
Vážení zákazníci,
v termínu od 23.12.2016 do 1.1.2017 budeme mít dovolenou, abychom načerpali energii pro následující rok.
Přejeme Vám krásné svátky a úspěšný rok 2017.
Tým VasLepsi.Net

23.12.016-1.1.2017 – zavřeno
28.12.2016 – pouze služba  do 14:00
30.12.2016 – pouze služba  do 14:00

.

.

.

Navýšení kapacit u technogiíí 5Gn a 5Gn2
Modernizací jsme dosáhli navýšení kapacit u stávající technologie
5Gn2, 5Gn – nově fungují na 110%

Sváteční provoz
17.11.2016 – zavřeno
18.11.2016 – do 12:00
Přejeme Vám pěkný svátek nebo prodloužený víkend.

Nové pokrytí 5GM
30.10.2016
Nově Přezletice(část), Vinoř(část), Svémyslice(část)

Sváteční provoz
28.10.2016 – zavřeno
Přejeme Vám hezký svátek a prodloužený víkend.

Dopravní omezení v obci Dehtráry – sídlo naší firmy
Aktualizace k 19.10 : Máme správnou značku, můžete k nám i přijet
Vzhledem ke stavbě vodovou a kanalizace je v obci Dehtáry dopravní omezení, zakazující vjezd všem obyvatelům, firmám i návštěvníkům. OÚ Jenštejn/stavba  nechala umístit zákaz vjezdu mimo stavbu a bus. Tedy se k nám dostanete: jen pěšky nebo vrtulíkem.

i My se do práce a k Vám se na servis oficiálně vlastně nedostaneme.
O tom, že se bude stavět vodovod se ví již několik měsíců, ale nikoho včas nenapadne, že je potřeba jezdit do práce autem. Stejně tak nenapadlo, že by bylo dobé dát lidem správné a platné povolenky k vjezdu (a včas).

Omluvte, prosím naše případné zpoždění, které je způsobeno téměř každodenní kontrolou ze strany Policie

Update pro Windows 10
dovolujeme si Vás informovat, že společnost Microsoft začala ve větší míře distribuovat takzvaný Anniversary update pro Windows 10. Tato aktualizace byla uvolněna na začátku srpna a je postupně distribuována na všechny počítače, které využívají Windows 10. Velikost této aktualizace se pohybuje v řádu gigabytů. V okamžiku kdy operační systém obdrží pokyn k jejímu stažení, tak již není možné tento proces zastavit. Pokyn ke stažení aktualizace je plně v režii společnosti Microsoft. Aktualizace je stahována na pozadí a má umožněno využít plnou šířku pásma, mohou tedy plně využít Vaši kapacitu internetového připojení.
Výše uvedené může mít negativní dopad na kvalitu služby z důvodu snížení přenosové kapacity. To se může projevit zvýšenými latencemi či dokonce ztrátovostí na lince. Vzhledem ke komplexnosti di stribuce těchto aktualizací ze strany společnosti Microsoft není zcela možné těmto negativním projevům z naší strany zabránit.

Přenesení daňové povinnosti k DPH – přeprodej služeb
v souvislosti s vládním nařízením č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, bylo zavedeno použití tzv. režimu přenesení daňové povinnosti k DPH (\“Reverse Charge\“) na vybrané telekomunikační služby s účinností od 1. 10. 2016 (datum uskutečnění zdanitelného plnění od tohoto data) si Vás dovolujeme informovat o změně uplatňování DPH u telekomunikačních služeb poskytovaných Vám naší společností.

V případě, že jako náš odběratel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a současně podnikatelem v elektronických komunikacích používáte naše telekomunikační služby za účelem jejich dalšího využití pro Vaše konečné zákazníky.
Pokud nebudete na toto oznámení adekvátním způsobem reagovat nejpozději do 20. října 2016, máme za to, že veškeré Vám poskytované telekomunikační služby nejsou velkoobchodního charakteru a budou tedy fakturovány s DPH.

Sváteční provoz
28.9.2016
zavřeno
Přejeme Vám hezký svátek