Technické podrobnosti

Podrobnosti k modemům:
Žádný Stand-by režim, spotřeba cca 2-3W v provozu.
Modem 5Gn je nový moderní bezdrátový modem pro příjem signálu, který je navržen s ohledem na co nejrychlejší a nejspolehlivější připojení při zachování dobré ceny. Nová technologie a konstrukce přináší elegantní vzhled i velký komfort při montáži, údržbě a servisu.
– Plně venkovní provedení.
– Vysoká spolehlivost a odolnost
– Možnost vzdáleného dohledu a aktualizace
– Připojení neomezeného množství počítačů a zařízení
– Minimální údržba, spotřeba. elegantní design.

BEZ elektromagnetického záření v domě, jako u modemů 3G, LTE, mobilních telefomů a podobně. Minimální vysílací výkon v hodnotách mW venku na střeše ve směru k vysílači.

Přes všechny integrované ochrany doporučujeme pro snížení rizika přidání doplňkové přepěťové ochrany.

Podrobnosti – připojení k Internetu

 Připojení pro domácnosti:
– Kvalita služeb je řízena QoS, plně automaticky
– Počet Tcp součastně jdoucích může být omezen na 100 (toto omezení je nutné z důvodu šíření virů a zabránění pádům sítě ze strany uživatele).
– Sdílené rychlosti se statistickou agregací 1:1,2-1:6, garantovanou agregací 1:35. Toto je naprosto běžné, u ADSL i 1:50 a velmi závisí na kapacitě, která vede do dané lokality. Čím více zákazníků v dané lokalitě, tím rychleji navýšíme kapacitu v dané oblasti.
Informace: 8 kbit/s = 1 kB/s, 8 Mbit/s = 1000 kB/s, 16 Mbit/s = 2000 kB/s
Možnost připojit až 250 zařízení: Rychlost se automaticky dělí podle počtu aktivních zařízení. Např. rychlost 10Mbit a 2 počítače – každý mude mít 5Mbit.

Garantované firemní linky:
-Není  omezení a příplatky za objem stažených dat u dané linky.
-Podle přání rádi nastavíme: Pevné nastavení rychlosti. Možné nastavení symetrické linky
-Provozní ztáta 10% (liší se od nastavené rychlosti)

Odesílání pošty – SMTP na portu 25
Vzhledem k zavirovaným počítáčům, které rozesílají nevyžádanou poštu – SPAM, jsme zřídili pro všechnu odchozí poštu poštovní server s adresou / odesílací server SMTP / 10.43.96.50 ( server nevyžaduje ověření).  více v sekci podpora.

Upozorňujemě: Windows a antivirové programy velmi radi dělají aktualizace systému a dat „ZA ZÁDY UŽIVATELE“. Pak se zdá, že Internet chodí (šlape) pomalu, protože se stahují aktualizace o velikosti 100MB i 1000MB.

Informace pro zákazníky s domácí WiFi: Pro profesionální využití Internetu však doporučujeme vždy přímé připojení pomocí kabelu.

Nebereme žádné záruky za pomalou či nefunkční WiFi  či jiné problémy způsobené nekompatibilitou bezdrátových zařízení, routerů apod. Rozhodující je pro nás přímé připojení z jednotky pomocí kabelu. Všechny opravy budou účtovány dle ceníku servisů.

Měření rychlosti přes Internet je informativní závisí na mnoha faktorech, které často nemůžeme ovlivnit. Máte-li podezření na dlouhotrvající nízkou rychlost připojení – může se jednat o závadu – kontaktujte nás.

1/ Služby jsou poskytovány bez přerušení dle  ustanovení s výjimkou doby nezbytné pro údržbu a s výjimkou výpadků způsobených třetími stranami (např.  na straně poskytovatelů televizního vysílání, které Poskytovatel přebírá), pokud VOP nestanoví dále jinak.
2/ Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení dodávek služeb pro nezbytné pořeby údržby či výměny zařízení, apod.  A to vrozsahu 480 minut v každém kalendářním měsící, tato doba se nezapočítává do doby nedostupnosti poskytovaných služeb.
3/ Služba připojení k Internetu je definována maximální možná rychlostí připojení pro příjem/stahování (download) dat ze sítě Internet  a pro odesílání/nahrávání (upload) dat do sítě Internet,  dále poměrem agregace určujícím minimální rychlost připojení k Internetu, a to tak, že maximální rychlost připojení k Internetu pro příjem dat  a pro odesílání dat do sítě Internet  se vynásobí zlomkem, kde čitatel odpovídá menšímu číslu poměru agregace a jmenovatel většímu číslu poměru agregace, nebo místo agregace garantovanou rychlostí, která určuje minimální rychlost pro příjem data pro odesílání dat do sítě Internet, přičemž poskytovaná Služba je specifikována názvem tarifu nebo individuálními parametry uvedenými ve Smlouvě. Například linka s maximální rychlostí: 10/5/2 Mbit, agregace 1:10 má minimální rychlost 1/0,5/0,2Mbit. Rychlost být v rozsahu krátkodobá 10-1Mbit, dlouhodobá 5-0,5Mbit, upload 2-0,2Mbit. Linka může fungovat například 7/3/1Mbit , 9/3/2Mbit. 5/4/0,9Mbit apod.

Kvalita služeb je řízena QoS, plně automaticky.  Minimální delka užívání libovolného tarifu pro využití zapůjčeného přijímacího zařízení je xx měsíců, výpovědní lhůta 6 měsíců. Kvalita služeb a maximální rychlosti mohou být znatelně nižší při použití domácí wifi a/nebo při připojení většího množství zařízení.