Modemy

Modemy, technologie, parametry linek
/ informujte se na možnosti ve Vaší lokalitě /

Individuální přípojky modem 5Gn
Individuální bezdrátové přípojení
Modemy: 5GM_v2, 5GM, 5Gn2
Cena za zřízení: od 495Kč (600Kč s DPH)*
Cena za zapůjčení modemu 49Kč/měs (59Kč S DPH)

Skupinové přípojky modem 5Gn
Skupinové bezdrátové přípojení (3 a více na 1 anténu)
Modemy: 5GM2, 5GM, 5Gn2
Cena za zřízení: od 495Kč (600Kč s DPH)*
Cena za zapůjčení modemu: zdarma

Kabelové přípojky modem 5Gn
Individuální a skupinové kabelové přípojení
Modemy: Nejsou
Cena za zřízení od 499Kč (600Kč s DPH)*

*Cena se může lišit podle místních podmínek

Bezdrátové asymetrické agregované linky.

Služba poskytována prostřednictvím bezdrátových technologií a služba je předávána na eth. kabelu – konektor RJ45
Bez další skryté fakturace za čas, přenesaná data a bez FUP
Technická podpora, možnost televize IPTV *, možná telefonní linka *
* platí pro vybrané tarify

Rozdělení je podle typu použité technologie na vysílačích. Průbězně vylepšujeme a navyšujeme všechny rychlosti, pokud to ještě daná technologie umožňuje. Tarify kopírují moderní trendy vysokorychlostního připojení s vysokou agregací. Při objednávání, prosím, ověřte pokytí pro danou oblast. Před připojením do sítě je nutná technická obhlídka, která je prováděna zdarma.

5GM2  –připravujeme, 5GM  –nejnovější technologie
5Gn2, 5Gn, 5G,  2,5Gn  -dobíhající

Na jeden venkovní  modem můžete  připojit až 250 zařízení jako Váš notebook, telefon či tablet k internetu. Rychlost je závislá na způsobu připojení a aktuálním vytížení vysílače.

K tarifům můžete přidat
– Aktivní dohled- Garantovaný servis – Extra veřejnou IPadresu

Maximální a minimální rychlost není zaručena, průměrná rychlost je asi 1/2 rychlosti maximální. Maximální a průměrná rychlost se může lišit v závisloti na lokalitě, typu přijímací jednotky, síle přijímaného signálu(venkovní jednotka), denní době, typu domácího routeru, vzdálenosti a nastavení domácí WiFi, množství připojených zařízení, rozvodech domácí sítě a dalších vlivech. Kvalita služeb je řízena QoS, plně automaticky.    Kvalita služeb a maximální rychlosti mohou být znatelně nižší při použití domácí wifi a/nebo při připojení většího množství zařízení.

Podrobnosti k modemům:
Žádný Stand-by režim, spotřeba cca 2-3W v provozu.
Modem 5Gn je nový moderní bezdrátový modem pro příjem signálu, který je navržen s ohledem na co nejrychlejší a nejspolehlivější připojení při zachování dobré ceny. Nová technologie a konstrukce přináší elegantní vzhled i velký komfort při montáži, údržbě a servisu.

BEZ elektromagnetického záření v domě, jako u modemů 3G, LTE, mobilních telefomů a podobně. Minimální vysílací výkon v hodnotách mW venku na střeše ve směru k vysílači.

Přes všechny integrované ochrany doporučujeme pro snížení rizika přidání doplňkové přepěťové ochrany.

Technologie pro Vás
PKlientoužáváme zařízení především od následujících výrobců:
Alcoma
Mikrovlnné spoje 10GHz, 17GHz a 24GHz
Cisco
Síťové prvky.
Elbox
Mikrovlnné antény, držáky a příslušenství.
RF Elements
Mikrovlnné antény a příslušenství.
Jirous
Mikrovlnné antény a příslušenství.
Mikrotik
Klienské jednotky, síťové prvky, domácí WiFi, mikrovlnné spoje 5GHz.
Netis
Domácí WiFi.Klient
TP-Link
Domácí WiFi, síťové prvky.
SAF
Mikrovlnné spoje 24GHz
SAPR
Nerezové držáky, hliníkové prvky
Summit developement
Mikrovlnné spoje 10GHz, 17GHz


Podrobnosti – připojení k Internetu

 Připojení pro domácnosti:

– Počet Tcp součastně jdoucích může být omezen na 200 (toto omezení je nutné z důvodu šíření virů a zabránění pádům sítě ze strany uživatele).
– Sdílené rychlosti se statistickou agregací 1:1,2-1:6, garantovanou agregací 1:35. Toto je naprosto běžné, u ADSL i 1:50 a velmi závisí na kapacitě, která vede do dané lokality. Čím více zákazníků v dané lokalitě, tím rychleji navýšíme kapacitu v dané oblasti.
Informace: 8 kbit/s = 1 kB/s, 8 Mbit/s = 1000 kB/s, 16 Mbit/s = 2000 kB/s
Rychlost se automaticky dělí podle počtu aktivních zařízení. Např. rychlost 10Mbit a 2 počítače – každý mude mít 5Mbit.

Garantované firemní linky:
-Není  omezení a příplatky za objem stažených dat u dané linky.
-Podle přání rádi nastavíme: Pevné nastavení rychlosti. Možné nastavení symetrické linky
-Provozní ztáta 10% (liší se od nastavené rychlosti)

Odesílání pošty – SMTP na portu 25
Vzhledem k zavirovaným počítáčům, které rozesílají nevyžádanou poštu – SPAM, jsme zřídili pro všechnu odchozí poštu poštovní server s adresou / odesílací server SMTP / 10.43.96.50 ( server nevyžaduje ověření).  více v sekci podpora.

Upozorňujemě: Windows a antivirové programy velmi radi dělají aktualizace systému a dat „ZA ZÁDY UŽIVATELE“. Pak se zdá, že Internet chodí (šlape) pomalu, protože se stahují aktualizace o velikosti 100 MB i 2000 MB.

Informace pro zákazníky s domácí WiFi: Pro profesionální využití Internetu však doporučujeme vždy přímé připojení pomocí kabelu.

Nebereme žádné záruky za pomalou či nefunkční WiFi  či jiné problémy způsobené nekompatibilitou bezdrátových zařízení, routerů apod. Rozhodující je pro nás přímé připojení z jednotky pomocí kabelu. Všechny opravy budou účtovány dle ceníku servisů.

Měření rychlosti přes Internet je informativní závisí na mnoha faktorech, které často nemůžeme ovlivnit. Máte-li podezření na dlouhotrvající nízkou rychlost připojení – může se jednat o závadu – kontaktujte nás.

1/ Služby jsou poskytovány bez přerušení dle  ustanovení s výjimkou doby nezbytné pro údržbu a s výjimkou výpadků způsobených třetími stranami (např.  na straně poskytovatelů televizního vysílání, které Poskytovatel přebírá), pokud VOP nestanoví dále jinak.
2/ Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení dodávek služeb pro nezbytné pořeby údržby či výměny zařízení, apod.  A to vrozsahu 480 minut v každém kalendářním měsící, tato doba se nezapočítává do doby nedostupnosti poskytovaných služeb.
3/ Služba připojení k Internetu je definována maximální možná rychlostí připojení pro příjem/stahování (download) dat ze sítě Internet  a pro odesílání/nahrávání (upload) dat do sítě Internet,  dále poměrem agregace určujícím minimální rychlost připojení k Internetu, a to tak, že maximální rychlost připojení k Internetu pro příjem dat  a pro odesílání dat do sítě Internet  se vynásobí zlomkem, kde čitatel odpovídá menšímu číslu poměru agregace a jmenovatel většímu číslu poměru agregace, nebo místo agregace garantovanou rychlostí, která určuje minimální rychlost pro příjem data pro odesílání dat do sítě Internet, přičemž poskytovaná Služba je specifikována názvem tarifu nebo individuálními parametry uvedenými ve Smlouvě. Například linka s maximální rychlostí: 10/5/2 Mbit, agregace 1:10 má minimální rychlost 1/0,5/0,2Mbit. Rychlost být v rozsahu krátkodobá 10-1Mbit, dlouhodobá 5-0,5Mbit, upload 2-0,2Mbit. Linka může fungovat například 7/3/1Mbit , 9/3/2Mbit. 5/4/0,9Mbit apod.